Bước 2: Trên thanh điều hướng (menu) chọn vào mục “Bảo hành”
Bước 3: Điền thông tin bảo hành
Bước 4: Tại “Danh mục sản phẩm bảo hành” chọn vào sản phẩm cần bảo hành, nhập tiếp mã số series, số năm bảo hành và ngày lắp đặt.
Bước 5: Tại mục “THÔNG TIN MARKETING” thêm vào 01 (một) hình ảnh.
Bước 6: Kiểm tra lại thông tin khách hàng, sửa lại nếu sai hoặc thiếu thông tin.
Bước 7: Lưu dữ liệu.

AX FILM VIET NAM CO. LTD

AXFILM VIỆT NAM
Nhà phân phối chính thức PPF AX FILM tại Việt Nam

Hotline:   0933 290 210 - 0912 76 96 76

https://axfilmvn.com/